0489/56.90.97

Welkom bij Dr.Sassen Gwendolyn

U kan bij mij terecht voor:
-algemene huisartsgeneeskunde met aandacht voor preventie
-infiltraties, kleine heelkunde, vaccinaties, COVID 19 testen, bloedafnames
-dieetadvies (Pronokalmethode en eigen methode)
-ik ben aangenomen militaire geneesheer
-ik werk af en toe als vechtsportarts op judo/thaibokswedstrijden.

Voor telefonisch advies of resultaten belt u best tussen 8h30 en 10h30 of tussen 17 en 18h. 
ALLEEN VOOR DRINGENDE GEVALLEN BELT U BUITEN DEZE UREN.
Woensdag is er geen consultatie en ook geen telefonisch advies mogelijk. 
Woensdagvoormiddag ben ik wel bereikbaar voor dringende zaken.

We nemen nog nieuwe patiënten aan. Gelieve de eerste keer uw ID kaart en medicatielijst zeker mee te nemen!