0489/56.90.97

Welkom bij Dr.Sassen Gwendolyn

U kan bij mij terecht voor:
-algemene huisartsgeneeskunde
-dieetadvies (Pronokalmethode en eigen methode)
-ik ben aangenomen militaire geneesheer
-ik werk af en toe als vechtsportarts op judo/thaibokswedstrijden.

Voor telefonisch advies of resultaten belt u best tussen 9h en 10h30. 
Woensdag namiddag en vrijdag voormiddag is er geen consultatie.

We nemen nog nieuwe patiënten aan. Gelieve de eerste keer uw ID kaart en medicatielijst zeker mee te nemen!