0489/56.90.97

Welkom bij Dr.Sassen Gwendolyn

U kan bij mij terecht voor:
-algemene huisartsgeneeskunde met aandacht voor preventie
-infiltraties, kleine heelkunde, vaccinaties, COVID 19 testen, bloedafnames
-dieetadvies (incl.Saxenda)
-ik ben aangenomen militaire geneesheer
-ik werk af en toe als vechtsportarts op judo/thaibokswedstrijden.

Voor telefonisch advies of resultaten belt u best tussen 8h30 en 10h30 of tussen 17h00 en 18h00. 
ALLEEN VOOR DRINGENDE GEVALLEN BELT U BUITEN DEZE UREN.
Woensdag is er geen consultatie en ook geen telefonisch advies mogelijk. 
Woensdagvoormiddag: www.praktijkoetervalley.be
Woensdagnamiddag:www.drpatrickclaes.be
Samenwerking met dr.Rongen www.praktijkoetervalley.be
 en dr.Claes www.drpatrickclaes.be

We nemen nog nieuwe patiënten aan. Gelieve de eerste keer uw ID kaart en medicatielijst zeker mee te nemen!