0489/56.90.97

Welkom bij Dr.Sassen Gwendolyn

U kan bij mij terecht voor:
-algemene huisartsgeneeskunde
-dieetadvies (Pronokalmethode en eigen methode)
-ik ben aangenomen militaire geneesheer
-ik werk af en toe als vechtsportarts op judo/thaibokswedstrijden.

Voor telefonisch advies of resultaten belt u best tussen 8h30 en 10h30 of tussen 17 en 18h. 
ALLEEN VOOR DRINGENDE GEVALLEN BELT U BUITEN DEZE UREN.
Woensdag namiddag en vrijdag voormiddag is er geen consultatie en ook geen telefonisch advies mogelijk.

We nemen nog nieuwe patiënten aan. Gelieve de eerste keer uw ID kaart en medicatielijst zeker mee te nemen!